Tjänster

Vi erbjuder en stor mängd av tjänster då vi lägger alla typer av golv, gör renoveringsarbeten, tillbyggnation och även mindre totalentreprenader. Jämjö Golvs ABs verksamhet och hantverk kännetecknas av kvalitet, kunskap och att vara på plats i utsatt tid. Det kan inte understrykas nog hur viktigt vi känner att arbets- och leveranstider är för oss och för våra kunder. Jämjö Golv AB kan ni lita på!